Please enable JS

DESPRE SISTEMUL
CARTE VERDE

AFLĂ CUM POȚI FI PROTEJAT!

CONSILIUL BIROURILOR ,,CARTE VERDE”

Sistemul ,,Carte Verde” este administrat de Consiliul Birourilor (abreviat COB), organism internațonal înființat la Londra în 1949. Membri ai Consiliului Birourilor sunt cele 46 Birouri Naționale (inclusiv Belarus, Federația Rusă și Iran - suspendate pe perioadă nedeterminată), înființate și recunoscute de către Guvernele statelor care au adoptat Recomandarea nr. 5 a Comisiei Economice pentru Europa a ONU. Sediul Consiliului Birourilor (COB) este la Bruxelles (Belgia).
Obiectivul COB este de a coordona activitățile și cooperarea între Birourile Naționale, Organismele de Compensare, Fondurile de Garantare și Centrele de Informare în cadrul acordurilor și regulamentelor adoptate în cadrul Asociației sau între membrii acesteia pentru a asigura implementarea cu succes a Recomandării nr. 5 și Directivei UE privind asigurarea auto, precum și de a facilita, prin membrii săi, soluționarea cererilor de despăgubire rezultate din accidentele rutiere transfrontaliere.

Sediul actual al Consiliului Birourilor ,,Carte Verde” este în Bruxelles, Belgia.

Broșura Consiliul Birourilor o puteti vizualiza

Certificatul de asigurare
,,CARTE VERDE”

Cartea Verde este un document internațional de asigurare de răspundere civilă auto emis în conformitate cu oricare din modelele aprobate de COB, destinat folosirii şi recunoașterii într-o altă ţară decât cea în care a fost emisă. Emiterea şi distribuirea documentului ,,Carte Verde” către deținătorii de polițe este încredințată asigurătorilor autohtoni, sub autoritatea Biroului Naţional al statului de reşedinţă al acestora.
img

CORESPONDENȚI ,,CARTE VERDE”

Fiecare asigurător participant la Sistemul ,,Carte Verde” are posibilitatea de a nominaliza în alt stat, altul decât statul său de reședință, un corespondent pentru a gestiona și solutiona toate pretențiile persoanelor terțe, care decurg din accidentele cauzate în țara de origine a corespondentului de un vehicul asigurat de acest asigurator. Biroul țării accidentului garantează calitatea procesului de soluționare de către corespondent a cererilor de despăgubire și supraveghează compensarea prejudiciului cauzat.

client
client
client
client