Contactați-ne: (373) 22 221970

Scopul

Când porniți într-o călătorie cu autovehiculul, în afara Republicii Moldova, este necesar să dețineți o poliță internațională de asigurare de răspundere civilă ”Carte Verde”. Contractul de asigurare ”Carte Verde” poate fi încheiat la oricare din companiile de asigurare, emitente de polițe de asigurare ”Carte Verde”, membre a BNAA.

În prezent pe teritoriul Republicii Moldova sunt autorizate să emită polițe de asigurare ”Carte Verde” următoarele companii de asigurări:

ü  Acord Group

ü  Asterra Group

ü  Donaris Vienna Insurance Group

ü  Grawe Carat

ü  Klassika Asigurari

ü  Moldasig

ü  Moldcargo

ü  Moldova Astrovaz

ü  General Asigurari

Polița internațională de asigurare de răspundere civilă ”Carte Verde” se eliberează și funcționează similar Asigurării Obligatorii a Răspunderii Civile Interne doar că pe teritoriile țărilor membre a Sistemului ”Carte Verde”, deci în cazul unui accident provocat din vina șoferului autovehiculului înmatriculat în Republica Moldova, deținător al poliței de asigurare ”Carte Verde”, despăgubirea persoanei păgubite va fi efectuată de către societatea care a emis polița de asigurare.

În caz de accident, produs din vina Dvs. pe teritoriul unei țări străine, este necesar să fie încheiat Proces-verbal de către organele de poliție sau o Constatare Amiabilă de accident încheiată între șoferii implicați. În dependență de țara unde a avut loc accidentul și de legislația acesteia, dați o copie a documentului de asigurare de răspundere civilă ”Carte Verde” organului de poliție sau persoanei prejudiciate. În cazul unui astfel de accident rutier persoana prejudiciată și cea vinovată se vor adresa către Biroul Național de Asigurare al țării unde s-a produs accidentul. Veți găsi adresele respective pe verso-ul documentului ”Carte Verde”.

Așadar Polița Internațională de Asigurare ”Carte Verde” vine pentru a evita toate neplăcerile în urma unui eventual accident produs în străinătate.