Please enable JS

FONDUL
DE PROTECȚIE A VICTIMELOR STRĂZII

AFLĂ CUM POȚI FI DESPĂGUBIT!

MISIUNEA FONDULUI

Obiectiv Fond

Protejăm victimele accidentelor rutiere produse de vehicule fără acoperire de asigurare de răspundere civilă auto, neidentificate, obţinute ilicit și neasigurate RCA, precum și vehicule neînregistrate sau care nu au fost supuse înmatriculării pe teritoriul Republicii Moldova

Contribuții în Fond

Fondul se constituie din contribuția lunară obligatorie a asigurătorilor RCA și reprezintă 1% din primele de asigurare RCA internă subscrise.

Daune în cazul vehicului neindentificat

Dacă accidentul a fost provocat de un autovehicul neidentificat sau obţinut pe cale ilicită și neasigurat RCA, se acordă despăgubiri persoanelor prejudiciate pentru vătămări corporale sau deces, nu şi pentru daune materiale. În cazul în care un accident de vehicul neidentificat a provocat deces sau vătămare corporală care a condus la stabilirea dizabilității, se plătește o despăgubire și pentru pagubele materiale aduse persoanei vătămate cu echivalentul în lei al sumei ce depășește 200 de EUR, iar în cazul vehiculului obținut pe cale ilicită și fără asigurare obligatorie RCA - indemnizația de asigurare se plătește pentru vătămări corporale sau deces, iar pentru pagubele materiale aduse persoanei cu echivalentul în lei al sumei ce depășește 100 de EUR.

Daune în cazul lipsei asigurării RCA

Dacă conducătorul autovehiculului care a provocat accidentul nu este asigurat de răspundere civilă auto internă, se acordă despăgubiri persoanelor prejudiciate pentru daune materiale, vătămări corporale sau deces.

Excluderi de la despăgubire

Persoanele care au urcat de bunăvoie în autovehiculul vinovat de producerea accidentului, dacă se dovedeşte că acestea cunoșteau / ştiau că posesorul autovehiculului nu deţine o poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă, nu pot beneficia de despăgubiri din Fondul de protecție a victimelor străzii.

Cuantum prejudiciu

Cuantumul prejudiciului suportat de persoanele păgubite se stabilește în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.106 din 21.04.2022 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112) şi actele emise în acest sens, care nu va depăşi limitele maxime de despăgubire prevăzute în actul legislativ.

Limite de despăgubire

Limitele de despăgubire sunt:
100 000 de EUR – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.
100 000 de EUR – pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 500 000 de EUR, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.
5 000 EUR – prejudiciu moral urmare a dizabilității sau a decesului persoanei vătămate cauzate de unul și același accident pentru o persoană vătămată sau de 10 000 de euro – pentru mai multe persoane vătămate

Cerere de despăgubire

Persoanele fizice și juridice, care consideră că au dreptul să beneficieze de despăgubiri din FPVS, vor depune o cerere de despăgubire la sediul Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule.
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

Articol 1

BNAA dispune de sisteme de securitate performante ce asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră în strictă conformitate cu Politica de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul BNAA.

Articol 2

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către BNAA în scopul exercitării atribuţiilor de serviciu în domeniul gestionării și regularizării daunelor conform competenţelor.

Articol 3

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către utilizatorii interni și persoanele contractate implicaţi nemijlocit în procesele tehnologice de prelucrare și utilizare a datelor.

Articol 4

Colectarea datelor cu caracter personal se efectuează în scopuri determinate, explicite şi legitime, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.