Please enable JS

FONDUL
DE COMPENSARE

AFLĂ CUM POȚI FI DESPĂGUBIT!

MISIUNEA
FONDULUI

Obiectiv Fond

Protejăm victimele accidentelor rutiere produse pe teritoriul Republicii Moldova cu vehicule înmatriculate în străinătate.

Contribuții în Fond

Fondul se constituie din contribuția lunară obligatorie a asigurătorilor „Carte Verde” și reprezintă 5% din primele de asigurare „Carte Verde” subscrise.

Daune rambursabile

BNAA rambursează Birourilor Naționale /asigurătorilor din statele membre ale Sistemului „Carte Verde” sumele plătite cu titlu de despăgubire pentru pagubele produse pe teritoriul acestor state persoanelor terțe de către deținătorii de certificate de „Carte Verde”, emise de membrii BNAA.

Daune compensate

BNAA compensează prejudiciile materiale, vătămările corporale/decesul cauzate victimelor accidentelor rutiere produse pe teritoriul Republicii Moldova din vina deținătorilor de certificate de asigurare „Carte Verde” emise de companiile de asigurări din țările membre ale sistemului „Carte Verde”.

Particularități de despăgubire

BNAA acoperă pagubele cauzate terțelor persoane de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, conducătorii cărora au prezentat în calitate de acoperire de asigurare certificate de asigurare „Carte Verde” false sau neautorizate, cu recuperarea sumelor plătite de la persoana vinovată în cauzarea prejudiciului.

Cuantum prejudiciu

Cuantumul prejudiciului suferit de persoanele păgubite se stabilește în strictă conformitate cu prevederileLegea nr.106 din 21.04.2022 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112) şi actele emise în acest sens, care nu va depăşi limitele maxime de despăgubire prevăzute în actul legislativ.

Limite de despăgubire

Limitele de despăgubire sunt:
100 000 EUR – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.
100 000 EUR – pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 500 000 EUR, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.
5 000 EUR – prejudiciu moral urmare a dizabilității sau a decesului persoanei vătămate cauzate de unul și același accident pentru o persoană vătămată sau de 10 000 de euro – pentru mai multe persoane vătămate

Cerere de despăgubire

Persoanele fizice și juridice, care consideră că au dreptul să beneficieze de despăgubiri din FC, vor depune o cerere de despăgubire la sediul Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule.
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

Articol 1

BNAA dispune de sisteme de securitate performante ce asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră în strictă conformitate cu Politica de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul BNAA.

Articol 2

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către BNAA în scopul exercitării atribuţiilor de serviciu în domeniul gestionării și regularizării daunelor conform competenţelor.

Articol 3

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către utilizatorii interni și persoanele contractate implicaţi nemijlocit în procesele tehnologice de prelucrare și utilizare a datelor.

Articol 4

Colectarea datelor cu caracter personal se efectuează în scopuri determinate, explicite şi legitime, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.