Please enable JS

Accident produs pe teritoriul
Republicii Moldova

CÂND EȘTI PĂGUBIT

Notificare Poliţie/Constat amiabil

Anunțați organele competente pentru documentarea accidentului rutier și solicitați întocmirea procesului verbal de constatare a contravenției sau aplicați procedura de constatare amiabilă (după caz).

Preluare foto accident

Faceți poze la locul accidentului a autovehiculului dvs. cât şi a celui vinovat, cu toate circumstanțele incluse (panorama generală, numerele de înmatriculare şi părţile avariate ale vehiculelor, urmele de frânare, cioburile).

Preluare copie asigurare RCA

Obțineți o copie de pe asigurarea RCA internă sau certificatul de asigurare Carte Verde deținut de conducătorul autovehiculului din străinătate, după caz.

Vătămări corporale

Dacă aţi suferit vătămări corporale, documentați toate circumstanțele justificative privind vătămarile suportate și cheltuielele pentru tratamentul administrat.

Deces persoana păgubită

În caz de deces al persoanei păgubite, pretenții de despăgubire pot înainta succesorii persoanei decedate sau reprezentantul ei legal.

Inspecția autovehiculului

Asigurați accesul / reprezentantului al asigurătorului / BNAA la vehiculul avariat pentru examinare și constatarea avariilor. Nu luați măsuri pe cont propriu pentru a repara autovehiculul avariat înainte de inspecție și întocmirii procesului-verbal de constatare a daunelor.

Adresare la BNAA

În cazul autovehiculelor fără asigurare RCA, obținute ilegal / neidentificate sau în cazul în care autorul accidentului este asigurat RCA în străinătate, pentru acordarea despăgubirilor de asigurare este necesar să depuneți către BNAA o cerere, cu anexarea copiei certificate de pe documentul care confirmă faptul, circumstanţele și persoana vinovată în comiterea accidentului, eliberat de către organul împuternicit să examineze accidentele de circulație.

Asigurare CASCO

În cazul în care dispuneți de asigurare facultativă de autovehicule CASCO, vă adresați direct asigurătorului Dvs.

Contactează-ne pentru a primi ajutor

Dacă ești PĂGUBIT, contactează-ne!

CÂND EȘTI VINOVAT

Diminuare pagubă

Întreprindeți toate acțiunile posibile pentru diminuarea pagubelor produse.

Notificare Poliţie/Constat amiabil

Notificaţi organele poliției sau alte organe de drept despre accidentul de autovehicul imediat după producerea lui sau aplicați procedura de constatare amiabilă (după caz).

Înştiinţare asigurător RCA/BNAA

În termen de 48 de ore din momentul producerii accidentului, anunţaţi asigurătorul RCA al persoanei vinovate sau Biroul Naţional in cazul deţinătorului de asigurare „Carte Verde”.

Informare despre asigurare RCA/Carte Verde

Notificați participanții la accident, păgubitul sau apropiații lui despre faptul că posedați poliță de asigurare RCA şi/sau „Carte Verde”.

Acces la vehicul

Nu întreprindeţi de sine stătător măsuri de reparare şi lichidare a pagubelor și asigurați, la solicitarea asigurătorului RCA / BNAA, accesul la autovehiculul cu care a fost provocat accidentul.

Contactează-ne pentru a primi ajutor

Dacă ești VINOVAT, contactează-ne!