Please enable JS
Ce funcție are
BNAA
BNAA este o asociație profesională, necomercială, cu statut de uniune de persoane juridice, bazată pe principiul apartenenței obligatorii a asigurătorilor de răspundere civilă auto în calitate de membru, care îndeplinește prerogativele şi atribuțiile de Birou Național al Republicii Moldova în Consiliul Birourilor al Sistemului Internaţional de Asigurare „Carte Verde” şi funcţionează în vederea protejării victimelor accidentelor rutiere.

img

Asigurarea de
răspundere civilă auto (RCA)

Ce este asigurarea RCA

Asigurare obligatorie, probată prin poliţa RCA internă şi/sau certificat de asigurare „Carte Verde”, prin care un asigurător licenţiat să practice asigurarea RCA se obligă, în baza unei prime plătite de asigurat, să despăgubească prejudiciile cauzate prin accident de autovehicul în perioada de valabilitate a asigurării.

Contractarea asigurării RCA

Asigurarea obligatorie RCA se realizează nemijlocit prin încheierea contractului de asigurare între proprietarul/utilizatorul de vehicul şi asigurătorul licenţiat pentru acest produs de asigurare (vezi lista asigurătorilor licențiați mai jos) şi se perfectează pe suport de hîrtie și/sau prin mijloace tehnice electronice în regim on-line, conform procedurii stabilite prin actele normative ale autorității de supraveghere.

Teritoriul de acoperire RCA

Asigurarea RCA internă este valabilă pe teritoriul Republicii Moldova. Asigurarea RCA externă Carte Verde este valabilă înafara Republicii Moldova, pe teritoriul statelor membre ale Sistemului ,,Carte Verde” după cum urmează: Zona 1 – Ucraina; Zona 3 – toate statele membre ale Sistemului Carte Verde

Prima de asigurare RCA

Prima de asigurare RCA se determină anual de Banca Națională a Moldovei. Poliţa de asigurare RCA internă şi/sau certificatul de asigurare "Carte Verde" se eliberează după achitarea integrală a primei de asigurare, care se calculează prin aplicarea la prima de asigurare de bază a coeficienţilor de rectificare şi a coeficientului bonus-malus.

Riscurile acoperite de asigurarea RCA

Asigurarea RCA internă şi/sau ,,Carte Verde” oferă protecţie de asigurare şi acoperă daunele materiale şi/sau vătămări corporale/deces provocate terţelor persoane în urma accidentelor rutiere produse pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau în străinătate. Cum procedaţi în caz de accident, consultaţi pagina corespunzătoare ( ÎN CAZ DE ACCIDENT).
87366
Nr. daune soluţionate RCAI
1252458977

MDL

Suma daunelor plătite RCAI
10059
Nr. daune soluţionate Carte Verde
529642321

MDL

Suma daunelor plătite Carte Verde

Aceste date reflectă situaţia pentru perioada 2015 – octombrie 2021

Fondul de protecție al
victimelor străzii
Protejăm victimele accidentelor rutiere produse de vehicule fără acoperire de asigurare de răspundere civilă auto, neidentificate, obţinute ilicit și neasigurate RCA, precum și vehicule neînregistrate sau care nu au fost supuse înmatriculării pe teritoriul Republicii Moldova
img

Fondul de
compensare
Protejăm victimele accidentelor rutiere produse pe teritoriul Republicii Moldova cu vehicule înmatriculate în străinătate.
img

VERIFICĂ ASIGURAREA.

Informează-te asupra deţinerii asigurării RCA
Protecția
datelor cu caracter personal
BNAA este operator de date cu caracter personal înregistrat de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal sub numărul 0002018.
BNAA prelucrează date cu caracter personal în cadrul a 2 sisteme de evidență.
  1. 0002018-001 Sistemul de evidență contabilă (inclusiv și resurse umane);
  2. 0002018-002 Sistemul operațional de evidență - Gestionare și regularizare dosare de daune.
img

Membrii titulari ai BNAA

Emitenţi poliţe de asigurare RCA internă şi certificate internaționale de asigurare ”Carte Verde”.

client
client
client
client
client
client
client
client
client

INSTITUȚII
CU CARE
COLABORĂM